Rok:2013
Stupeň:koncept
Idea:námestie pre ľudí
Autori:Mojmír Vychodil, Laura Foltínová

„10 zmien pre naše námestie“ je návrh, ktorý má za cieľ pomocou menších úprav zušľachtiť priestor námestia v Bratislave-Rusovciach. Eliminuje rušivé vplyvy a hlavne rozvíja jeho spoločenský a pobytový potenciál.
Vytvára zelenú bariéru z mobilných kvetináčov pozdĺž hlavnej ulice, ráta s vysadením stromov v západnej časti námestia čo v letných mesiacoch dodá chýbajúci tieň a zároveň zlepší mikroklímu, dopĺňa priestor pre stánky so sezónnym predajom a úpravou tvaru dopravného ostrovčeku, doplnením nápisu a živého Vianočného stromu vytvára nový atraktívny uvítací pohľad pri vstupe do Rusoviec.

Galéria