Rok:2015
Stupeň:realizácia
Idea:kľudné posedenie
Autori:Mojmír Vychodil

Rekonštrukcia komerčného priestoru a jeho adaptácia na bistro v prostredí bratislavského sídliska Dlhé diely.

©foto Matej Kmet photography