Informácie

Ateliér založil v roku 2010 Mojmír Vychodil (cv) ako ďalší krok v rozvoji vlastnej tvorivej činnosti v oblasti architektúry a dizajnu.

Ponúkame kompletný projekčný servis pre každého investora od ideových štúdií, investičných zámerov cez územné a stavebné konania, výber zhotoviteľa až po realizačnú fázu vrátane autorského a technického dozoru.

Cieľom našej činnosti je prinášať do architektonickej a dizajnérskej tvorby individuálny prístup, nové idey, poznatky a technológie.

Skúsenosti z oblasti voľnej tvorby, architektonického stvárnenia, realizácie projektov, ako aj z manažérskeho vedenia projekčnej činnosti výrazne prispievajú k dosahovaniu našich cieľov v praxi.

Tím

Feng Shui špecialista
Ján Jacko
senior architekt
Daniel Růžička
senior architekt
Šimon Chmelár
architekt
Lucia Repaská
architect
Tomáš Trník
architekt
Jana Husárová
architekt