Vychodil architects, s.r.o.

Prokopa Velkého 15 
811 04 Bratislava
Slovak republic

atelier@vychodil.sk

ičo: 45 925 739
ič DPH: SK2023 151 658

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava III. odd.:Sro, Vložka číslo: 69306/B

 

o f f i c e: 
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovak republic