Vychodil architects, s.r.o.

Prokopa Velkého 15
811 04 Bratislava
Slovak republic

atelier@vychodil.sk

o f f i c e: 
Zátišie 1
831 03 Bratislava
Slovak republic

t: +421 2 4445 4361
f: +421 2 4445 4385

ičo: 45 925 739
ič DPH: SK2023 151 658

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I. odd.:Sro, Vložka číslo: 69306/B