Rok:2011
Stupeň:v realizácií
Autori:Mojmír Vychodil, Dušan Kolenkáš

Návrh interiéru bytu.