Rok:2022
Stupeň:súťažný návrh
Autori:Mojmír Vychodil, Šimon Chmelár, Martina Vychodilová

Súťažný návrh na nové informačno-turistické centrum – ITC Zelená hora.  Centrum vytvára zázemie pre návštevníkov pútnického kostola sv. Jana Nepomuckého, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie stavby barokového staviteľa Jana Blažeja Santiniho-Aichela. Toto jeho dielo bolo v roku 1994 zaradené na zoznam svetových kultúrnych a prírodných pamiatok UNESCO.