Rok:2013
Stupeň:realizované
Idea:olympionici okolo nás
Autori:Mojmír Vychodil

Realizovaný víťazný návrh z výtvarnej súťaže Slovenského olympijského výboru.

Pamätník vyjadruje úctu výnimočným športovcom za reprezentáciu krajiny.

Návrh symbolizuje horizontálna plocha – krajina, pokrytá anonymnými vizitkami, medzi ktorými sa objavujú olympionici s konkrétnymi menami. Zdanlivo náhodilá štruktúra vytvára obraz DNA národa. Nad všetkými sa týčia kamenné okruhliaky z Tatier ako symbol ideálov týčiacich sa nad krajinou, v ktorých srdci horí olympijský oheň.