Rok:2012
Stupeň:všetky stupne projektovej dokumentácie
Idea:L
Autori:Mojmír Vychodil, Dušan Kolenkáš

Novostavba rodinného domu v Pezinku. Nachádza sa v novej zástavbe samostatne stojacich rodinných domov, pričom pozemok od západu lemuje komunikácia a z východu potok Saulak, po prúde ktorého sú smerované aj pohľady z interiéru. Hmota objektu v tvare písmena L chráni záhradu od severu ako aj jej súkromie od pohľadov z verejnej komunikácie.  Obývací priestor na prízemí je cez veľké presklenia prepojený so záhradnou terasou, čím sa časť exteriéru stáva jeho súčasťou.