Rok:2012
Idea:kombinácie
Autori:Mojmír Vychodil, spolupráca: Dušan Kolenkáš

Návrh porcelánového setu pre exkluzívnu donáškovú službu, obsahujúci vzájomne kombinovateľné prvky.