Projekty  /  

Parkhill

Rok:2012
Stupeň:súťažný návrh
Idea:bývanie v parku
Autori:Mojmír Vychodil, Dušan Kolenkáš

Urbanisticko-architektonická súťaž na zástavbu lokality bývalého amfiteátra v Bratislave.