Rok:2016
Stupeň:realizácia
Autori:Mojmír Vychodil, Patrik Kuva, Šimon Chmelár

Rekonštrukcia mestskej vily pochádzajúcej z prelomu 18. a 19. storočia, ktorá slúžila ako letné sídlo prešporského šľachtického rodu Sappary a neskôr bola upravená na trvalé bývanie hotelierom Henrym Prügerom, zakladateľom hotelov Carlton. Návrh vychádza z troch hlavných ideí – potrebná rekonštrukcia existujúcej stavby, adaptácia a doplnenie obytného priestoru, a zapojenie objektu do aktuálneho stavu v okolí. Rekonštrukcia dopĺňa pôvodný historický ráz objektu o novotvary reprezentujúce nové funkčné využitie priestorov.