Rok:2011
Stupeň:štúdia, stavebné povolenie
Idea:zachovanie génia loci, spojenie s prírodou
Autori:Mojmír Vychodil, spolupráca: Dušan Kolenkáš

Rekonštrukcia chaty z 80-tych rokov, zmena jej využitia na trvalé bývanie rozšírením objektu pri súčasnom zachovaní génia loci ktorý má pre majiteľa najdôležitejšiu hodnotu. Prístavba dopĺňa objektu pôvodne absentujúce prepojenie interiéru s krásnou prírodou okolia stavby.