Rok:2013
Stupeň:architektonická súťaž
Autori:Mojmír Vychodil, Dušan Kolenkáš

Súťažný návrh rozhľadne na vrchu Náklo pri obci Milotice (CZ).

Návrh dotvára planinu na horizonte kopca, dopĺňa ju o priestor pre kulúrne podujatia, oddychové zákutia, opekanie a rozhladňu. Tvar rozhladne vychádza z priestorovej priehradovej šesťuholníkovej konštrukcie, ktorej tvar je modifikovaný podľa tvaru schodiska s väzbou na atraktívne smery výhľadov do okolia. Fasáda je tvorená drevenými hranolmi a plochou pre horolezeckú stenu.