Rok:2010
Stupeň:štúdia
Idea:obchod, skladovanie, reuse
Autori:Mojmír Vychodil, Dušan Kolenkáš

Návrh nového sídla obchodnej spoločnosti obsahujúci administratívnu a skladovaciu časť spolu s manipulačnými plochami.

Projekt je umiestnený v lokalite podporujúcej rozvoj logistického obchodu a ako hlavný prvok bol zvolený prepravný kontajner, ktorého použitie reflektuje aj funkcie v okolí. Filozofia objektu vychádza z predstavy  plného skladu tovaru, ktorého obal je narušený a „vysypaný“ tovar vytvára priestory pre administratívnu časť, čím sa celá firma ako aj zákazníci stávajú súčasťou podstaty firmy.