Rok:2020
Stupeň:všetky stupne projektovej dokumentácie
Autori:Mojmír Vychodil, Martina Vychodilová, Šimon Chmelár